Jesteś tutaj: Strona główna >> Analiza składu ciała

Multimedical
Multifit Artur Sidoruk

ul. Mickiewicza 44
15-223 Białystok
woj. podlaskie
NIP 542-168-82-61

tel: 510 035 076
tel: 85 741 50 70
faks: 85 741 51 70
info@multimedical.pl


Analiza składu ciała


Co dzieje się we wnętrzu organizmu? Czy parametry ciała są odpowiednie? Te oraz wiele innych odpowiedzi pozwala poznać prawidłowo przeprowadzona analiza składu ciała. Sama kontrola masy ciała nie jest wystarczająca, aby monitorować prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Analiza składu ciała z zastosowaniem technologii, wykorzystywanej przez Jawon Medical w analizatorach medycznych, pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej dokładności pomiarów (współczynnik korelacji R = 0,97), jak też ich powtarzalności (współczynnik korelacji R = 0,99)
 

I.BIOIMPEDANCJA ELEKTRYCZNA

Stanowi nieinwazyjną, skuteczną metodę pomiaru składu ciała. Może być stosowana u osób obojga płci, w każdym wieku, w przypadku niemal każdego stanu zdrowia. Badanie tą metodą koncentruje się na zmierzeniu rodzaju oporu elektrycznego tkanek, przez które puszczony zostaje prąd elektryczny o niewielkim napięciu.

5 czynników
Analiza składu ciała Metodą Bioimpedancji Elektrycznej (BIA) posiada pewne ograniczenia: ludzkie ciało jest przedstawione w cylindrycznej formie, definiowanej przez wzrost i wagę. Założenie, że skład jest jednolity z równomiernym rozmieszczeniem wszystkich tkanek, nie uwzględnia faktu istnienia indywidualnych różnic i odmian anatomicznych. W rzeczywistości budowa człowieka jest zbyt skomplikowana, by opierać obliczenia na takich założeniach i uwzględniać powyższe ograniczenia.

Do niedawna analizatory składu ciała wykorzystywały w pomiarach 3 dane:

 • Wagę,
 • Wzrost,
 • Impedancję.

W celu wykorzystania metody BIA do właściwego pomiaru pod uwagę musi być branych jednak co najmniej 5 współczynników:

 • Waga,
 • Płeć,
 • Wzrost,
 • Wiek,
 • Impedancja.

Zgodnie z naukowymi badaniami, im większa ilość dodatkowych danych, tym większa dokładność wyniku. Kolejne dodatkowe dane, jak np. rasa czy stan emocjonalny, pozwoliłyby na uzyskanie jeszcze większej precyzji danych.

Wśród pięciu powyższych czynników najważniejsze w określeniu jak najwyższego stopnia dokładności są płeć i wiek.

 

Jawon Medical / Selvas Healthcare w swoich analizatorach wykorzystuje wszystkie 5 czynników. Ze względu na wykorzystanie 5 parametrów dokładność wyników pomiaru została znacznie poprawiona i daje możliwość uzyskania dokładnych danych również dla osób starszych, dzieci, sportowców, osób bardzo szczupłych lub bardzo otyłych.

 Metoda Tetra Polarna
Dla osiągnięcia najwyższej dokładności w badaniach Jawon Medical wykorzystuje Metodę Tetra Polarną.
Metoda Tetra Polarna mierzy oddzielnie prądy płynące z elektrod prądowych do elektrod napięciowych (które wykrywają impedancję). Oporność kontaktowa jest zminimalizowana, co wpływa na wysoką dokładność pomiaru.
Technologia wykorzystuje te same pozycje dla każdej osoby (stopy i dłonie). Pozwala to na zmniejszenie błędu pomiaru oraz zwiększa powtarzalność wyników analizy składu ciała.


Wieloczęstotliwościowa Bioelektryczna Impedancja
Wieloczęstotliwościowa Bioelektryczna Impedancja (Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis: MFBIA) oznacza wykorzystanie do pomiaru w urządzeniach firmy Jawon Medical / Selvas Healthcare od 3 do 6 różnych częstotliwości prądu w zakresie 1kHz - 1000 kHz, co pozwala na dokładne spenetrowanie tkanek całego ciała i w efekcie uzyskanie wysokiej dokładności wyników.
Każde urządzenie pomiarowe Jawon Medical zapewnia precyzyjne wyniki badań na podstawie porównania współzależności całkowitej zawartości wody pomiędzy wskazaniami analizatora a metodą rozcieńczenia izotopowego.
Na drukowanych arkuszach danych wskazane są zarówno wyniki pomiarów, jak i ich interpretacja oraz prawidłowe zakresy poszczególnych składników, w oparciu o wagę wzorcową (BMI 22).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem produktów marki Jawon Medical, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami – przygotują oni dla Państwa indywidualną ofertę.
 

 

II. JAKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ DZIĘKI BADANIU?


Badanie BIA pozwala dokonać analizy składu ciała w oparciu o pozyskane wyniki. Analiza wykorzystuje zasadę, według której mięśnie, kości oraz woda lepiej przewodzą elektryczność niż tłuszcz. Stawia on większy opór, dzięki czemu można go w prosty sposób wyróżnić od innych tkanek i struktur ciała.

  W wyniku przeprowadzonego badania można otrzymać informacje o:

 • procencie tkanki tłuszczowej – pozwala to zdiagnozować, czy w danym przypadku można mówić o nadwadze bądź otyłości, a także dostosować odpowiedni program dietetyczny i trening. Optymalna zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiety to ok. 15-18%, u mężczyzny – 16-20%.
 • beztłuszczowej masie ciała („ciało szczupłe”) – analiza składu ciała pozwala określić masę mięśni, kości, narządów wewnętrznych oraz komórek krwi. To właśnie ona ma znaczenie dla właściwego spalania kalorii oraz przemiany materii.
 • masie mięśniowej – co do zasady są one cięższe niż tkanka tłuszczowa. Monitorowanie tego parametru pozwala zaobserwować dokładny obraz składu, a także ewentualne zmiany. Zależna jest od stopnia aktywności fizycznej.
 • masie mineralnej kości – umożliwia kontrolę zawartości minerałów w kośćcu. Jest zależna od różnych czynników, jak np. wiek, stopień postępu osteoporozy, itp.
 • procencie wody w organizmie – analiza składu ciała umożliwia określenie ogólnej zawartości wody w organizmie. Utrzymanie stałego poziomu gwarantuje optymalne funkcjonowanie organizmu. Przeciętnie organizm ludzki składa się z 55-75% z wody, co oznacza, że każdy posiada około 38-45 litrów płynów. Dziennie ludzki organizm zużywa średnio 2,3 l, co należy regularnie uzupełniać.
 • stopień otłuszczenia narządów – jest to parametr, który pozwala określić ilość tłuszczu otaczającego narządy wewnętrzne w jamie brzusznej. Dla właściwego funkcjonowania organizmu konieczne jest, aby narządy wewnętrzne posiadały optymalną ilość tkanki tłuszczowej trzewnej. Nadmierna jej ilość może jednak doprowadzić do powikłań, a nawet poważnych chorób.
 • wiek metaboliczny – czyli wiek fizyczny, wynikający z analizy składu ciała i proporcji czynników w ciele, płci i wieku.
 • rodzaj budowy ciała – analiza składu ciała pozwala na określenie rodzaju budowy ciała w oparciu o wskaźnik BMI i procentową zawartość tkanki tłuszczowe. Wyróżnia się kilka rodzajów budowy ciała, w tym: atletyczny, nisko otłuszczony i mocno umięśniony, nisko otłuszczony, w normie i mocno umięśniony, słabo umięśniony, otyły, wysoko otłuszczony, z ukrytą otyłością.

 


Dodatkowe parametry, jaki pozwala określić analiza składu ciała to: masa tkanek miękkich, index masy ciała, podstawowa przemiana materii, całkowity wydatek energetyczny, zawartość minerałów.